TDP Basın Toplantısı

Değerli basın mensupları,

Malumunuz üzere, 01 Şubat 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti Meclisi tarafından Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ilan edilmiştir. Türk Demokratik Partisi olarak bizler, Cumhurbaşkanlık seçimleri ile ilgili hazırlıkları 25 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında görüştük ve Cumhurbaşkanlık Seçimleri’nin hazırlıklarına başladık. Aynı günkü toplantıda Seçim Kurmay Başkanlığı’na Genel Sekreter Enver HÜSEYİN teklif edilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu aşamada tüm seçım bölgelerinde Bölge Seçim Kurmay Başkanları belirlenmiş, ayrıca önümüzdeki dönemde Şube Kurmay Başkanları kurulacaktır.

Bu dönem içerisinde TDP daha önceden planlamış olduğu Şube ziyaretleri ve halkla buluşma toplantıları gerçekleştirmiştir. TDP’nin Makedonya çapında çok sayıda şubeleri’nin olmasından dolayı ziyaretler 4 farklı grupla önceden belirlenmiş program doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bu görüşmelere TDP üst düzey bürokratları katılmıştır. Toplantılar esnasında o bölgedeki halkın sorunları gözden geçirilmiş, çözüm yolları aranmış, aynı zamanda katılımcıların fikirleri not alınarak rapor halinde Merkez Yönetim Kuruluna sunuldu.

01 Mart 2014 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısında sunulan rapor MYK üyeleri tarafından değerlendirildi ve bu bağlamda gereken stratejilerin uygulanması karara bağlandı. Bu dönemde TDP Genel Merkezine farklı bölgelerden gelen şube kurma talepleri değerlendirilmiş ve en kısa zamanda Labunişta, Çelopetsi ve Sırbyanı’da şubelerin kurulması karara bağlanmıştır. Hatırlanacağı üzere geçen dönemde Ustrumca ve Kumanovada vatandaşlarımızın talebi üzere şubeler kurulmuştur. 01 Mart 2014 tarihinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, diğerler arası 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut koalisyonumuzun adayını destekleme kararı da alınmıştır.

Makedonya siyasetinde bu dönemde bir hareketlilik oldu ve bunun sonucu olarak 05 Mart 2014 Çarşamba günü Makedonya Cumhuriyeti Meclisi, Erken Parlamento Seçimleri’ni ilan etti, böylelikle de hem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, hem de Erken Parlamento Seçimleri’nin gerçekleşeceği bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bizler TDP olarak Cumhurbaşkanlık seçimi için zaten hazırlıklara başlamıştık, hazırlıkların hızını hiç kesmeden erken parlamento seçimleri için de devam edeceğini belirtmek isteriz.

Erken Parlamento seçimleri konusunda ortaklarımızla görüşmeler devam etmektedir ve önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz Merkez Meclis Toplantısında görüşmelerimizi değerlendireceğiz. Merkez Meclis Toplantısında alınacak olan kararı da kamuoyuna bildireceğiz. Makedonya Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sn. George İVANOV’un gerçekleştirdiği ve halen devam etmekte olan tüm ziyaretlerinde, gidilen bölgelerdeki yaşayan Türk halkı ile de bir araya gelmektedir ve de ziyaretlere TDP Şube Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri de iştirak etmektedirler.

Bu dönem içerisinde çok sayıda vatandaşlar partimize üye olma talebinde bulunmuştur. Dikkatimizi çeken bir husus talepte bulunanlar yalnız Türk kökenli soydaşımız değil diğer milletlere mensub olan vatandaşlardır. Bu demek ki son yıllarda bu partinin çalışmaları çok sayıda vatandaşların dikkatini çekmiş ve güvenini kazanmıştır.

Türk Demokratik Partisi Seçim Kurmay Başkanlığı