İSTANBUL KONFERANSI

Müsteşarımız Muhittin KAHVECİ "İstanbul Sözleşmesi'nin 3. Yılında Kadının İnsan Haklarındaki Gelişmeler" konferansına katıldı.

T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in daveti üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve UN Women ortaklığında düzenlediği "İstanbul Sözleşmesi'nin 3. Yılında Kadının İnsan Haklarındaki Gelişmeler" konferansına Makedonya Cumhuriyetini temsilen Çalışma ve Sosyal Politikalar bakanlığı Müsteşarı Muhittin KAHVECİ katıldı.

Konukları, kardeşliğin, hoşgörünün, medeniyetin başkenti İstanbul'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bakan Şahin, demokratikleşme, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda destek veren AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle'ye teşekkür etti. Türkiye'nin AB yolculuğunun yarım asrı bulduğunu belirten Bakan Fatma Şahin, bu çok önemli yolculuğu temel hak ve özgürlükler, hukuk devleti, ilerleme, kalkınma hedefi olarak gördüklerini söyledi.

Müsteşarımız verdiği demeçte Makedonya Cumhuriyeti kadın haklarını koruma ve geliştirme anlamında ilgili bakanlık olarak İstanbul Sözleşmesi'nin 3. Yılında Kadının İnsan Haklarındaki Gelişmeler" konferansına davetleri için sayın bakan Şahine teşekkür etti. Kahveci , Makedonya olarak bu sözleşmenin bir parçası olduk ve bu sözleşmenin altına imzamızı attık.Bu sözleşmenin meclisimiz tarafından onayı üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Umarım en kısa zamanda meclisimiz tarafından onaylanarak bu sözleşmede öngörülen kadın statüsünün geliştirilmesini ve kadının yaşam kalitesini yükselten bir yol haritasını hep berbaer çizeriz, dedi.