01/10 2018

TDP milletvekili Makedonya Meclisinde bağımsız hareket edecektir.

Konu: Basın Bildirisi

Tarih: 09.01.2018

 

Çok kıymetli kamuoyu,

 

 Makedonya’nın en köklü siyası oluşumu olan Türk Demokratik Partisi, ülkemizde siyasi sahnedeki gelişmeleri dikkate alarak bugünden itibaren hiçbir siyasi ittifak içinde yer almadan bağımsız hareket etme kararı almıştır.

2008 yılından itibaren bugüne kadar “Daha iyi Makedonya için” ittifakında yer alan partimizin, Türkçemizin resmi kullanımının yaygınlaştırılması,

Türk bayrağımızın resmiyetinin kabulü, devletin yasama, yürütme ve yargı organlarında soydaşımızın hakça temsil hakkının hayata geçirilmesi gibi halkımız için hayati önem taşıyan konularda sağladığı kazanımlar herkesçe kabul gören hakikatlerdir.
Bu yüzden şimdiye kadar birlikte hareket ettiğimiz siyasi partilere teşekkür ederiz.
Ancak, 2016 Aralık genel seçimleriyle birlikte ülkenin içine girdiği yeni siyasi yapılanma çerçevesinde ciddi bir siyasi parti olarak yeni dönemde soydaşımızın çıkarlarını en iyi şekilde savunabilmek, aynı zamanda plan ve programımızı hayata geçirecek yol haritamızı belirlemek adına parti organlarında yapılan istişare sonucunda bağımsız hareket etmenin en doğrusu olduğuna kanaat getirmiş bulunuyoruz.
Bu bağlamda Makedonya Meclisinde yer alan milletvekilimiz Dr.Yusuf Hasani de bağımsız hareket edecektir.
Makedonya’nın refahı ve kalkınması doğrultusunda hiç çekinmeden her adımı atmaya hazır olan partimiz, bulunduğu her platformda soydaşımızın çıkarlarını gözeterek Makedonya siyaset sahnesinde önümüzdeki dönemde varlığını daha güçlü hissettirecektir.
Türk Demokratik Partisi köklü geçmişi ve birikimi ile Makedonya’da yaşayan Türk toplumunun talep ve haklarına sahip çıkan en önemli siyasi oluşum olarak atacağı her adımla ilgili kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirecektir.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz milletimizin talep ve hakları olacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Saygılarımızla…

 

                                                                                                            Türk Demokratik Partisi
                                                                                                      Basın Dairesi