Makedonya Türk Demokratik Partisi Tarihçesi

Türk Demokratik Partisi Makedonya Türklerinin ilk siyasi kuruluşudur. Makedonya Cumhuriyeti’nin siyasi ve ekonomi hayatında demokrasi ve çoğulculuk süreçlerin başlamasıyla birlikte ortaya çıkan temelli koşullar çerçevesinde Türkler de öteki etnik toplulukları gibi Makedonya’da yaşayan Türklerin ulusal çıkarları, temel özgürlüğü ile haklarını savunması uyarınca demokrasi kuralları dahilinde teşkilatlanma gereğini duymuştur. Bu gelişmelerden kaynaklanan sebepler dolayısıyla 01.07.1990 yılında Türk Demokratik Birliği kurularak, vatandaşların siyasi bir derneği oluşumuyla Makedonya Türklerinin milli ve manevi çıkarlarını savunması gereği üzerine faaliyetlerini başlatmıştır. Bu dönem içerisinde tüm etnik toplulukların milli kimlikleri belirlenmesi ve homogenleşmesinin devamında milli niteliği taşıyacak siyasi programların da hazırlanmasına geçilmişti. Bu hızlı siyasi gelişmeler döneminde Türk Demokratik Birliği de gereğini yapmıştır. Nitekim de Türk Demokratik Birliği 27.06.1992 tarihiyle Üsküp’te yaptığı olağanüstü ikinci Kurultayında Türk Demokratik Partisi’ne dönüşmüştür. TDP’nin geçici genel başkanı görevine, eski genel başkan sayın Erdoğan Saraç’ın istifası ardından, 27.02.2002 tarihinde Merkez Meclisin kararıyla, oy birliğiyle sayın Dr. Kenan Hasip seçilmiştir. 05.04.2003 tarihinde Ohri’de yapılan TDP’nin 5.Olağanüstü Kurultayında geçici Genel Başkan görevini yapan ve milletvekili sayın Dr. Kenan Hasip oy çoğunluğu ile TDP’nin Genel Başkanı seçilmiştir.

Türk Demokratik Partisi 1994 ile 1998 yıllarında Makedonya Cumhuriyeti Parlamento seçimlerine katılmıştı, ancak 1994 Parlamento seçimlerinde Makedonya Cumhuriyeti Parlamentosuna Türk Demokratik Partisi çatısı altında bir milletvekili seçilmişti. 1996 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde TDP 18.333 oy ile 2 Belediye başkanı ve 17 belediyede 44 belediye meclis üyesi temin etmeyi başardı. 1999 da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde TDP yeni Cumhurbaşkanı Sayın Boris Traykovski’yi destekleyerek seçimin kazanmasını yardımcı olmuştu. Uygulanan yeni seçim modeli ile 2002 parlamento seçimleri için bir koalisyon ortağı arayışı içinde olan TDP birçok siyasi partiyle, ard arda yapılan görüşmelerden sonra , MSDB ve LDP’si ile partiler arası iş birliği ve birlikte hareket etmeyi içeren bir anlaşma sağlamıştır. Daha sonra, bu ittifaka Makedonya’daki Sırp Demokratik Partisi, Romların Birleşmiş Partisi, Boşnaklar Ligi, Ulahlar Demokratik Partisi ve diğer daha küçük partilerin katılması neticesinde “Makedonya İçin Birlikte", koalisyonu kurulmuştur.

2002 yılında düzenlenen genel Parlamento seçimlerinden sonra TDP’nin Makedonya Cumhuriyeti Parlamentosunda 2 milletvekili ve yeni kurulan hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Bakan vekili yeri sağladı. Bununla da kalmayıp, Makedonya televizyonu ve Makedonya radyosu Türkçe yayınları bölümünde, Türk Dramında, Kültür Bakanlığında ve Tarım Bakanlığında Cumhuriyet düzeyinde yönetici yerleri, Maliye Bakanlığı Vergi İdare Dairesinde, Makedonya Cumhuriyeti Merkez Halk Bankasında, Anayasa Mahkemesinde, Cumhuriyet Yargıçlar Konseyinde birer temsilcimiz temin edilmiştir. Önümüzde ki günlerde Cumhuriyet Yargıçlar Konseyinde, iki Bakanlıkta sektör yöneticileri ve Ohri çerçeve anlaşmasının gerçekleşmesi ile ilgili Koordinasyon grubunda temsilci erlerinin temin edilmesi öngörülmüştür.

Ohri Çerçeve Anlaşmasının onaylanması ve 18 Kasım 2001 tarihli Makedonya Cumhuriyeti Anayasa değiştirgeleri, Makedonya Türk Demokratik Partisi, Parti programında olduğu gibi, Parti Tüzüğünde de bazı değişmelerin yapılmasını zorlamıştır. Bu vesileyle 05.04.2003 tarihinde Ohri’de yapılan TDP’nin 5.Olağanüstü Kurultayında TDP’nin yeni program, yeni tüzük ve iç tüzükleri kabul edilmiştir. Partinin yeni Program ve Tüzüğü çağdaş demokrasi prensiplerini içermektedir. Yeni Parti Tüzüğüyle parti içi Entelektüel Konseyin ve Kadınlar Aktiv'in kurulması öngörülmektedir. TDP Entelektüel Konsey yönetimi strateji sorular üstüne çalışıp, yapacağı derin ve kapsamlı tahlillerle devlet ve parti içinde önemli kararlar alabilecektir. Şimdiki TDP Tüzüğüyle Gençlik Demokratik Forumu ile TDP Kadınlar Aktiv'in daha sesli bir şekilde parti organlarına yaklaşmalarını teminat altına alınmıştır. Bu partinin profesyonel ve takım halinde çalışmasını sağlayacaktır.

FİNANS RAPORLARI

Duyurular

YÖNETİCİLER

MTDP Twitter