• GALİBİYET BİZİM

    Türk Demokratik Partisi’nin yer aldığı Daha İyi Makedonya İçin koalisyonu dün gerçekleşen 2011 Erken Parlamento Seçimlerinde kazanılan 56 milletvekili ile seçimlerin galibi olmuştur.

  • GANİRE PAŞAYEVA GENEL MERKEZİMİZDE

    Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Kenan Hasip ve heyeti, 4 Haziran Cumartesi günü Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni temsil eden kurulun da üyesi olan Azerbeycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva ile TDP Genel Merkezi’nde görüşme gerçekleştirdi.

ÜSKÜP MİTİNGİ

Genel Başkanımızın Üsküp halkına hitabı

Sayın misafirler, Türk Demokratik Partisi Üsküp Şubesi tarafından düzenlenen miting için biraraya geldiğimiz bu gecede hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Sevgili dostlar, aziz misafirler, Bu akşam Üsküplü kardeşlerimle beraber olmak, dertlerimizi dinlemek, önümüzdeki seçimlerin ne kadar önemli olduğunun bilincinde paylaşmak, benim için ayrı bir mutluluk, ayrı bir sevinçtir.

Çünkü Üsküp sıradan bir şehir değildir. Üsküp, Makedonya’nın başkenti olması yanında, Türk Demokratik Birliği’nin de kurulduğu şehirdir.

Yine bu güzel şehirde birlik partiye dönüştü ve de en önemlisi, birliğimiz ve de daha sonra partimizin kurucu başkanları bu şehrin evlatlarıdır. Diğer taraftan tarihi ve kültürel zenginliği, Osmanlı’dan yadigar kalan eserleri ile şüphesiz, Üsküp Balkanların merkezidir. Onun için Üsküp yanlız Üsküplülerin değil, tüm Türklerin şehridir ve bu güzel şehire sahip çıkmak, hepimizin görevidir. Değerli dostlar, Makedonya Cumhuriyeti’nde yaşayan Türk toplumunun dil, din, eğitim, kültürel ve diğer hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak, bunları korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan TDP, 20 yıldır Makedonya siyasi sahnesinde varlık göstermektedir. Bu dönem içerisinde çile çekilmiş, ızdıraplar göğüslenmiş ama neticede yıkılmamışız. Bu coğrafyada dilimizi, dinimizi, kültürümüzü, tarihimizi, milli kimliğimizi koruyarak varolmuşuz.

Ülkemizde mevcut durumun sorumluluğunu paylaşmak, aynı zamandas partimizi geliştirmek ve bu ülkedeki en güçlü on parti içine ulaşabilmek zor oldu, gerçekten zor oldu. Zor oldu çünkü, farklı kültürel geleneklere, gelişim seviyesine, inanç ve adetlere, siyasi görüşlere, farklı dil ve alfabeye, farklı ihtiyaç ve değerler sistemine sahip, etnik toplulukları barındıran Makedonya gibi çok milletli ve çok kültürlü bir devlette dengeleri sağlamak ve diğerleri ile iyi ilişkilerde olmanın ne kadar zor ve sancılı olduğunu TDP olarak gördük ve yaşadık. Ama az önce de dediğim gibi başardık ve dimdik ayaktayız. Elbette ki bütün bunlar Sizin sayenizde gerçekleştirdim sevgili TDP sevdalıları. Bu sebepten de size minnettarız. Allah sizden razı olsun. Sevgili konuklar, Kendinizle ne kadar övünseniz azdır, çünkü hep birlikte seçtiğimiz bu yol, zor bir yoldur. Bu yolda yorgun düşüp bizi terkedenler oldu. Kendi kişisel çıkarları ya da istekleri peşinden bize sırt çevirenler oldu. Bizi dışardan yıpratmak isteyen çevrelere alet olup, bize karşı çalışanlar oldu. Ama şu anda karşımda bulunan bu kalabalık; ne olursa olsun, her tür baskı, yalan ve kışkırtmaya karşı göğüs gererek hedeflerimiz doğrultusunda el ele vererek devam etme becerisini göstermiştir. Türklerin, başından beri hedefleri vardı. Tek bir siyasi parti etrafında insanlar birleşirken, ne inançları ne de eğitim ve sosyal durumları bakımından ayrım yapılmazdı. Ama gelin görün ki bugün birlik ve beraberlik diye ses çıkaranlar, zaten var olan birlik ve bütünlüğü parçalamak niyetiyle aramızda dargınlıklar ve kavga sokmak isteyen kişilerdir. İnternet sitelerinde iğrenç ve yakışıksız yazılarla kurumumuzu zedelemeye çalışıyorlar. Ahlak çöküşüne uğramış bu garibanları acımamak mümkün değil. Türklük adına kurumlarımızı yöneten kişilere hakaret etmek, küçük çıkarlar için bu halkın seçkin evlatlarını çirkin bir şekilde karalamak, ahlaksızlık değil de nedir aziz kardeşlerim. Aslında bu kişilere cevap vermek bile hatadır, çünkü bu onları muattap almak anlamına gelir. Bu kişileri mentörlerine havale ediyoruz. Bize değil, onlara hesap versinler. Çünkü biz Mevlana kültürünün insanlarıyız. Kendimize öyle bir rol yakıştıramayız. Doğru, dürüs olanlara, kapımız her zaman açıktır. İş yapmak isteyenlere kapımız her zaman açıktır. Çünkü bu partinin felsefesi ağlamak, sızlamak, diğerleriyle uğraşmak değil, çalışmaktır. Bazı insanlar vardır değerli dostlar iş yaparlar, bazıları ise yapılan işlerin yorumunu yaparlar. Çok şükür ki biz, hep iş yapanlardan olduk. Sevgili dostlarım, aziz misafirler, Türk Demokratik Partisi bir dava, bir misyondur aslında. Bu kutsal davayı, bu tarihi misyonu sizlerle beraber başlattık ve sonsuza kadar sürdüreceğiz. Bugün dava insanlarımızın birçoğu buralardadır, fakat bu dava için mücadele verip de aramızda olmayan büyük düşünür, büyük insan ve büyük mücadele insanlarını rahmet, şükran ve minnetle arıyorum.

Sevgili konuklar, Bugün Türk Demokratik Partisi, tüm araştırmalara göre önde gelen on siyasi parti arasında yer almıştır. Her gün büyüyen ve profesyonelliğe doğru adım atan parti, birilerini rahatsız etmeye başladı. Makedonya siyasi sahnesinde marjinal rolleri olmasına rağmen, yeni Türk partileri kurulmaya başladı. Liderleri bu partileri kurdukları andan itibaren, neler neler söylemediler. Çeşitli partilerle işbirliği yapıp bizi yıpratmaya, siyasi sahneden silmeye uğraştılar. Bazıları her sene ortaklarını çorap gibi değiştirdiler. Siyasi sahne oy avına dönüştü. Amaç Türklerin oyunu alıp, bu yegane Türk partisini yıpratmak ve siyasi sahneden yok etmekti. Bu kirli işte Türklerin milli kimliğini tanımayan partilerle bile ortaklık yapıldı. Varlığımızı ve bayrağımızı hazmetmeyen partilerle bile ortaklık yapıldı. Kendilerini Türk sayan vatandaşlarımızın yaşadığı ortamlarda, Türklerden yepyeni bir milliyet oluşturmak isteyen partilerle bile ortaklık yapıldı. Belediyelerimizi elimizden almak için, düşman bildiklerimizle işbirliği yapıldı ve hiç utanmadan bütün bunları “Türklüğe hizmet etmek için” yaptıklarını söylüyorlar. Fiyat Tsanovski ile işbirliği, güya Türklük için yapılıyormuş sevgili dostlar. Bir önceki dönemde yapılan PDŞ ortaklığı da güya Türklük için yapılmış aziz kardeşlerim. Makedonya Türklüğünün kalesi olan Merkez Jupa’da PEİ ile işbirliği de Türklük davası için yapılmış sevgili konuklar. Plasnitsa Belediyesi’nde BDİ ile işbirliği yapıp, daha önce iki dönem Belediye Başkanlık görevini yapmış ve Türkçe’nin bu belediyede resmi olmasına karşı çıkan bir zatın tekrardan Belediye Başkanı görevine getirilmesini de Türklüğe hizmet olarak görmektedirler. Bu insanlara ne oluyor? Bunlar halkı enayi mi sanıyorlar? Bu ucuz hikayelerle mi halkı kandırmak istiyorlar? Her yıl yeni yeni ortaklar bulup, acımasızca bu halkın kalbini kırıyorlar, TDP’yi yok etmeye çalışıyorlar. Fakat bir şeyin farkında değiller. 20 yıllık geçmişi olan bir parti o kadar kolay yıpranabilir mi? Makedonya Cumhuriyeti Meclisi’nde 3 dönem milletvekilleri ve iki dönem Hükümet ortağı olmuş parti kolay sarsılır mı? Yedi kurultay düzenlemiş ve tüm seçimlere katılan ve başaran parti, kolay yıpranır mı? Yeni Program ve Tüzüğü ve tamamlanmış altyapısı ile, gençlik ve kadın kolları ile danışma konseyiyle, daha önce devlet yönetme yetkisini kazanmış, zengin tecrübesi olan partilerle ittifak kuran bir parti, o kadar kolay yıkılır mı? 20 yıldır stratejik bir şekilde Türklerin sorunlarını dile getiren ve çözüm yollarını arayan bir parti sarsılır mı? Tüm istatistiki göstergelere dayanarak eğitimden başlayıp hakça temsile kadar, toplumsal hayatın bütün dallarında ilerleme sağlayan bir parti, kolay kolay yıpranır mı? Devlet idare organlarında yanlız son iki yılda 200’ün üzerinde yeni istihdam sağlayan bir parti, o kadar kolay sarsılır mı? Kimlik belgelerimizde isimlerimizin Türk dili ve alfabesiyle yazılmasını sağlayan bir parti kolay kolay yıkılır mı? Hak ve özgürlüklerimizle ilgili yeni yasa çıkartan ve onları korumak için özel ajansın kurulmasını sağlayan bir parti kolay kolay sarsılır mı? Makedonya Türklerine 21 Aralığı milli bayram olarak sağlayan, Kurşunlu Han’ı Türk Kültür Merkezi’ne dönüştüren ve Milli Kurum Üsküp Türk Tiyatrosu’nun inşaatını sağlayan parti kolay sarsılabilir mi? Çifte vatandaşlığı ve kontenjan konusunu devamlı gündemde tutan partı, kolay yıkılır mı? 200 metre karelik mekana ve ulaşım araçlarına sahip bir parti, koaly sarsılır mı sevgili dostlarım? Anavatanla özel ilişkileri olan bir partinin yıpranması olur mu aziz kardeşlerim? Makedonya’da ad yapmış ve önde gelen on siyasi parti arasında yer alan bu Türk partisi kolay sarsılır mı muhterem dostlarım? Elbette ki hayır. Onun için bu insanları bir an evvel unutmak lazım. Ahlak çöküntüsü geçiren kişilerle, diğer partilerle sırf TDP’ye düşmanlık yapmak için işbirliğinde bulunanlarla, her yaptığımız işi hiçe sayanlarla, seçimleri ard arda kaybeden parti ve kişilerle, sorumluluk nedir bilmeyenlerle, Türklerin milli kimliğini tanımayan partilerle işbirliği yapanlarla, Türk medeniyetinden hiçbirşey öğrenmemiş, çirkin ve insana yakışmayan saldırılarda bulunanlarla, siyasi hayatlarında hiçbir başarı gerçekleştiremeyenlerle, insanlarımızı karşı karşıya getiren, mahalle politikaları yürütenlerle işimiz olmasın. Bize onları muhattap olarak görmek yakışmaz, çünkü Türk Demokratik Partisi bir markadır. Türk Demokratik Partisi diğerlerine örnek olabilecek bir siyasi kuruluştur. Tek sözle Türk Demokratik Partisi, Makedonya Türklerinin partisidir. Bu demek oluyor ki, Türklerin ne derdi varsa, nerede olurlarsa olsunlar, orada TDP’de vardır. Sevgili dostlar, aziz misafirler, VMRO DPMNE ile 2,5 yıl süren bir ortaklığımız var. 20 kusür partiden oluşan bir koalisyonda dengeleri sağlamak zor, inanılmaz zordur. Elbette ki hatalarımız da olmuştur. Bazen istemediğimiz gelişmeler de olmuştur. Ama elimizi kalbimize koyarak, yapılan güzel şeyleri de kabullenmek lazımdır. Yıllardır pırıl pırıl gençlerimiz, yüksek tahsilli kardeşlerimize iş bulamadık. Onları bir çoğu hayal kırıklığına uğradılar. Bazıları Türkiye’de kalıp geri dönmediler. Bu dönem içerisinde onların birçoğuna sahip çıktık, kendilerine iş bulup farklı bakanlık ve devlet kurumlarında devlet memurları yaptık. Devlet kurumlarının farklı kademelerinde yönetici yerleri sağladık. Çok sayıda kamu şirketlerinin yönetim kurullarında temsilcilerimiz oldu. Çok sayıda tercüme edilmiş kitaplarımızın basımını sağladık. Azınlıklar kanunu getirildi. Hak ve özgürlüklerimizi savunacak bir devlet ajansı kuruldu. Milli bayramımız oldu ve kutlamalar hükümet tarafından finanse edildi. Milli kurum Türk Tiyatrosu projesine devam edildi ve şu anda uluslararası ihale projesi sürmektedir. Anavatanımızla aramızdaki işbirliği en üst düzeydedir ve bu dönem içerisinde anavatanımızla stratejik işbirliği protokolu imzalanmıştır. Kurşunlu Han’da yerleşmiş olan Arnavut Ruhani Enstitüsü’nü buradan çektirip, Türk ;Kültür Merkezi’ne dönüştürülmesini sağladık. Bunlara benzer daha birçok şey yapılmıştır. Bunları inkar edemezler. Onun için yüzümüz açık, alnımız diktir. Üstelik moralimiz de yüksektir, çünkü milli değerlerimizi korumak bizim kutsal görevimizdir. Onun için seçim gününde dikkatli olalım. Oylarımızı sağa sola dağıtmayalım. Çünkü bir seçim günü içerisinde, halkımızın dört yıllık kaderi çizilir. Onun için oy vermekte hatır olmaz, biz kardeşiz demekle iş bitmez. Biz bugüne kadar herkese oy verdik, bakın ne hallere düştük. Oylarımızı aldıktan sonra, bizleri hiç düşündüler mi? Onun için seçim gününde, kalbimizin yerine aklımızı kullanalım. Çünkü siyasette herşey ve herkes geçicidir. Sadece menfaatler ebediyer sürer, bizim de bunu artık öğrenmemiz gerekiyor. Onun için bir oyun ne önemi var, demeyin. Oylarımız kimliğimizdir. Kimliğimize sahip çıkalım. Bu seçimlerde her zamankinden fala birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. 5 numarayı çevrelemekle, sadece yer aldığımız koalisyona değil, TDP’ye de oyumuzu vermekteyiz. 5 Haziran sevinç ve zafer günümüz olsun sevgili dostlarım. Biz bu akşam böyle bir günün mutluluğunu yaşarken, seçimlerin hayırlı uğurlu ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. Cenab – ı Hak, yar ve yardımcımız olsun. Allah’a emanet olun.

FİNANS RAPORLARI

Duyurular

YÖNETİCİLER

MTDP Twitter