Dr. Yusuf Hasani – Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı görevine atandı


Dr. Yusuf Hasani – Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı görevine atandı.

Dr. Yusuf Hasani kimdir:

19.01.1973 Gostivar doğumlu olan Dr.Yusuf Hasani aslen Vrapçiştelidir. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır. İlkokul öğrenimini Vrapçişte ‘’Çede Filiposki‘’, orta okul öğrenimini ‘’Nikola Şteyn’’ Sağlık Meslek Lisesi-Kalkandelende (Tetova) tamamladı. ‘’İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde’’ 2000 yılında Pratisyen Hekim (Tıp Doktoru) olarak mezun oldu.

* 2000 yılında Makedonya’ya geri dönerek çalışma hayatına Pratisyen Hekim olarak Vrapçiştede devam etti.

* 2004-2011 yılları arasında Gostivar Sağlık Meslek Lisesinde (Anatomi ve Fizyoloji) mesleki dersler hocası olarak çalıştı.

* Ekim 2011-2016 yılları arasında TDP teklifi üzerine, Makedonya Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı Azınlık Haklarını Kalkındırma Ajansında Müdür Vekilliği görevinde bulundu. Bu dönem içerisinde:

- (AGİT) OSCE- Minority Rights : Monitoring, Analysis and Reporting (Azınlık Hakları: Gözetlemek, İncelemek ve Rapor yazmak)

- CSSP- Leadership workshop on organizing Networks and coalitions (İşbirliği, ağ kurma ve koalisyon) seminerleri yanısıra,

- AGİT işbiriliği doğrultusunda ‘’Makedonya Cumhuriyeti'nde azınlık haklarının uygulanmasına ilişkin el kitapçığı (uygulamalar, mekanizmalar ve koruma),

- Azınlıkların Kültürel Yaşama Etkili Katılım Hakkının Uygulanması El Kitapçığı,

- Nüfusun% 20'sinden az olan topluluk mensuplarının haklarının geliştirilmesi ve korunmasına ilişkin kanunun uygulanmasının değerlendirilmesi raporu, gibi çalışmalar hazırladı. Buna ek olarak:

- 2015 yılında Türkçe 3. Sınıf Sağlık Meslek Liseleri için "İÇ HASTALIKLAR PEDİYATRİ VE BAKIM" ve "ANATOMİ" ders kitapları tercümelerini tamamladı.

- 2014-2016 yılları arasında AGİT, AHKA, STK’lar ve diğer ilgili devlet kurumlarının katılımıyla azınlık hakları ile lgili sorunların gündeme gelmesi ve bu konularla ilgili çözümler üretilmesi hususunda ’Katılımcı Forumlar’’ düzenlenmesinde önayak oldu.

* 2008-2016 yılları arasında TDP Vrapçişte Şubesi Başkanlığı yanısıra, 2008 yılından günümüze kadar TDP MYK ve MKYK üyeliği görevini sürdürmektedir.

* 2009-2011 yılları arasında TDP Vrapçişte Belediye Konsey Üyeliği görevini yürüttü.

* 2016-2020 yılları arasında Makedonya Mecisi TDP 9. Dönem Milletvekilliği süresince Mecliste ki faaliyetleri:

• Topluluklar Arası İlişkiler Komitesi (Başkan Yardımcısı)

• Siyasi Sistem ve Topluluklararası İlişkiler Komitesi (Üye)

• Avrupa İşleri Komisyonu (Üye)

• Ulaştırma, İletişim ve Çevre Komisyonu (Üye Vekili)

• Sağlık Komisyonu (Üye Vekili)

• Makedonya Cumhuriyeti Meclisi'nin Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi Delegasyonu (SEECP PA) (Üye Vekili)

• Endonezya Cumhuriyeti Parlamentosu ile İşbirliği için Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Parlamento Grubu (Başkan)

• Orta Doğu Parlamentoları ile İşbirliği İçin Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Parlamento Grubu (Üye)

• Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu ile İşbirliği Amaçlı Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Parlamento Grubu (Üye)

* 2016 yılından günümüze kadar TDP Genel Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

* Kasım 2020 - Aralık 2021 tarihleri arasında Kuzey Makedonya Halk Sağğı Enstitüsünde Araştırma Görevlisi (Tıp Doktoru) olarak çalışan Dr.Yusuf Hasani, bu görevi süresince Sağğın Geliştirilmesi ve Sağlık Yönetimi Departmanında ki faaliyetleri:

- Sağlık faaliyetinin finansmanı sisteminin izlenmesi ve iyileştirilmesi için önlemler önerilmesi;

- Sağlıkta organizasyon, ekonomi ve bilişim alanında profesyonel ve bilimsel projelerin hazırlanmasına ve uygulanmasına katılım;

- Sağğın maddi-mali durumunun analizlerinin hazırlanmasına katılım;

- Sağlıkta tüketime yönelik sağlık göstergelerinin izlenmesi ve saha araştırmalarına katılım;

- Belirli bir öncelikli sağlık probleminin çözümü için fon tahsisi için bir araştırma modelinin uygulanması;

- Ekonomik-mali ilişkilerin ve sağlık sistemi reformlarının incelenmesi;

- Sağlık ekonomisi alanında, farklı profillerden tıbbi ve diğer personelin mesleki gelişimi için danışmanlık, seminer ve konferansların organizasyonuna katılım;

- Devlet ve uluslararası kurumlar ve insani yardım kuruluşları ile işbirliğine katılım;

- Uzman komisyonlarının, çalışma gruplarının, istişarelerin vb. çalışmalarına katılım;

- Bölümün çalışmaları ile ilgili Raporun hazırlanmasına katılım.

* Aralık 2021 tarihinde Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı Koordinasyon ve Stratejik Planlama Devlet Danışmanı olarak çalışmaya başladı.

* 22.12.2021 tarihinden itibaren TDP teklifi üzerine Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı görevine atandı.