Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu


Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu olarak 2021 Nüfus sayımı ile ilgili itiraz Devlet İstatistik Kurumuna teslim adildi.