TDP' nin sayımlarla ilgili sorusuna verilen cevaba yanıt


 KMC meclisinde düzenlenen ve milletvekileri sorularına ayrılan meclis genel kurulunda TDP' nin sayımlarla ilgili sorumuza verilen cevaba yanıt verdik.

Türk Demokratik Partisi'nin de yeraldığı Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu sayımların sonuçlarını kabul etmedi.
Devlet istatistik kurumu eleştirilere ve yapılan itirazlara son derece gayriciddi yaklaşmaktadır.
Milletvekili olarak verilen cevaptan memnun değiliz ve Devlet İstatistik Kurumu yöneticileri sorumluluk almaya davet ediyoruz