Değerli kardeşlerimiz, Почитувани сестри и браќа, Vëllezër e motra të nderuar...


Değerli kardeşlerimiz,

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyetinde meydana gelen büyük deprem sonrasında “Eller çok olunca, yük hafifler” adı altında düzenlemiş olduğumuz Kahramanmaraş Deprem Yardımı Kampanyasında toplamda 86.045 Euro toplanmıştır.
Toplanan bağışlar, bugün T.C.İçişleri Bakanlığı - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hesabına aktarılmıştır.
Bağışta bulunan herkese sonsuz teşekkür eder, şükran ve saygılarımızı sunarız.
Kampanyamıza destekte bulunan herkesten ve organizasyonda görev alan tüm teşkilatlarımızdan Allah razı olsun.
Saygılarımızla,
Türk Demokratik Partisi
******************************************
Почитувани сестри и браќа,
По големиот земјотрес што се случи во нашата татковина, Република Туркије, беа собрани вкупно 86.045 евра во Кампањата за помош при земјотресот во Кахраманмараш, која ја организиравме под името „Tоварот станува полесен, кога се пружат повеќе раце“.
Собраните донации беа префрлени на сметката на Министерство за внатрешни работи Република Туркије - Претседателството за управување со катастрофи и вонредни состојби (АФАД).
Би сакале да им се заблагодариме на сите што донираа и да ја изразиме нашата благодарност и почит.
Нека Аллах ги благослови сите кои ја поддржаа нашата кампања и сите наши организации кои учествуваа во оваа активност.
Со почит,
Демократска Партија на Турците на Македонија
******************************************
Vëllezër e motra të nderuar,
Pas tërmetit të madh që ndodhi në atdheun tonë, Republikën e Turqije, u grumbulluan gjithsej 86.045 Euro në fushatën e ndihmës për tërmetin në Kahramanmaraş, të cilën e organizuam me fushatën e ashtuquajtur “Kur mbështesin më shumë duar, ngarkesa bëhet më e lehtë”.
Donacionet e mbledhura u transferuan në llogarinë e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Turqisë - Kryesia e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD).
Ne dëshirojmë t’i falënderojmë të gjithë ata që dhuruan dhe ua shprehim mirënjohjen dhe respektin tonë.
Allahu i shpërbleftë të gjithë ata që e mbështetën fushatën tonë dhe të gjitha organizatat tona që morën pjesë në organizim.
Me respekt,
Partia Demokratike Turke