TDP Genel Başkanı ve Milletvekili Dr. Beycan İlyas


TDP Genel Başkanı ve Milletvekili Dr. Beycan İlyas, bugünkü Kuzey Makedonya Meclis oturumunda #Nisan2021 de gerçekleşmesi planlanan #NüfusSayımı yasa tasarısı hakkında görüşünü belirtti.
Konuyla ilgili özellikle geçen dönemde gerçekleşen bu tür istatistiksel operasyonların sadece istatistiksel bilgiler anlamında önem taşımadığını, özellikle multietnik ve multikonfesyonel yapıya sahip olan ülkemiz açısından siyasi bir öneme de sahip olduğunu belirtti.
Bu yasa doğrultusunda gerçekleşecek olan bu istatistiksel operasyon, ülkemizde yaşayan tüm halkların anayasal ve diğer pozitif yasalardan köken alan hakların gerçekleşmesinde büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla ortaya çıkacak olan sonuçlar önümüzde ki 10 yıl içerisinde planlanan eğitim, ekonomik, sağlık, sosyal, istihdam ve diğer hakların belirlenmesinde yol haritası olacaktır. Özellikle anayasal hakkımız olan "Hakça Temsil İlkesinin" Makedonya'da yaşayan #TürkHalkı açısından ister merkezi, ister yerel çapta daha adil bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.
Bundan dolayı mevcut yasadan memnun olmadığımızı ve bu yasa tasarısının düzeltilmesi gerekliliğinin önemini arz etti. Sunacağımız "değiştirgeler" sayesinde bu yasa daha güvenilir bir hal alacak ve ortaya çıkacak sonuçların herkes tarafından kabul edilebilir bir şekile dönüşeceğinin altını çizdi.