Nüfus Sayımı Çalıştayı


Bugün, MATÜSİTEB'in #NüfusSayımı2021 ile ilgili düzenlemiş olduğu çalıştaya, Türk Demokratik Partisini temsilen TDP Genel Başkanı ve Milletvekili Dr. Beycan Ilyas, TDP Genel Sekreteri ve ÇSP Bakan Vekili Enver Hüseyin, TDP Genel Başkan Yardımcısı Dr.Yusuf Hasan, TDP Genel Başkan Yardımcısı Gönül Bayraktar katıldılar. Yapılan bu çalıştayda, Nüfus Sayımı Yasası, Metodolojisi ve bugüne kadar gerçekleşen çalışmalar dile getirildi. Nüfus Sayımının önemi, #MakedonyaTürkleri açısından nelere önem arzettiği vurgulandı. Diğer katılımcılar da konuyla ilgili görüşlerini aktardıktan sonra, çalıştay sonunda ORTAK BİR SONUÇ BİLDİRGESİ yayınlanması kararına varıldı.