Yeni Topluluklar Hakları Yasamız Hayırlı Olsun


YENİ "TOPLULUKLAR HAKLARI" YASAMIZ HAYIRLI OLSUN..

 

2011-2016 yılları arasında, partim TDP'nin teklifi üzerine M.C Başbakanlığı-Topluluk Haklarını Kalkındırma Ajansı (www.aopz.gov.mk) Mudür Vekilliğine atanmıştım. Geçen o dönemde iyisiyle kötüsüyle, kurumda ki 14 çalışanımla birlikte, ülkemizde yaşayan %20 nin altında ki halklara (Türk, Roman, Ulah, Boşnak ve diğer) EĞİTİM, KÜLTÜR, HAKÇA TEMSİL İLKESİ ve ANA DİLDE BİLGİLENDİRME (MEDYA) sorunları üzerinde hizmet etme, bu halkların haklarını koruma ve kalkındırma anlamında, bir çok çalışmaya binbir fedakârlık sonucunda hep beraber imzamızı attık. Geçen o süreçte bir çok ÇALIŞTAY, KATILIMCI FORUM, SEMİNER ve halklarımızın haklarını ilerletme ve ya koruma anlamında yerel çapta BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI düzenledik. Ancak 2007 yılında (TDP) partimizin teklifi üzerine, Makedonya tarihinde ilk defa böyle bir yasanın meclisten geçmesini sağlamamıza rağmen, mevcut yasanın günden güne çalışmalarımızda yetersiz kaldığını tespit edip, bu yasaya yönelik düzeltme ve ya yeni bir yasa teklifi üzerinde çalışmamız gerektiği kanısına vardık.

2014 yılında, AGİT Üsküp Temsilciliği katkılarıyla, bir çok üniversite hukuk hocası, STK temsilcileri, Adalet Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve ilgili bakanlıkların temsilcileriyle, Topluluklar Haklarını koruma, kalkındırma ve geliştirme yasasının işlevselliğini değerlendirme anlamında kapsamlı bir ÇALIŞTAY düzenledik.

Bu çalıştay sonucunda, yasanın işlevselliği gözden geçirilerek sonuç ve sonuç bildirgelerini içeren bir kitapçık yayınladık.

Bu doğrultuda en onemli sonuç bildirgeleri:

1. Mevcut yasaya yönelik değisiklik ve düzeltme sağlayan değistirgelerle yasayı düzeltmek ve ya yeni yasa teklifinde bulunmak.

2. Ülkemizde yaşayan halkların haklarını koruma ve kalkındırma bilincini yükseltmek.

3. THKA'nın koruma mekanizmalarını güçlendirmek ve özel hukuki çözümlerle azınlık haklarını düzenlemek.

4. THKA'nın hukuki düzenlemelerle GÖZLEM ve CEZALAMA FONKSİYONUNU sağlamak ve buna bağlı olarak, bu hakları düzenleyen yasa ve ya yasaların uygulanmasını değerlendirip önlem almak.

5. Bu hakların uygulamasını izleyen diğer devlet ve kamu kuruluşlarının düzenli olarak, THKA ya periodik raporlar sunmasının zorunluluğu.

2015-2016 yılları arasında, ülkemizde yaşanan ciddi siyasi kriz sayesinde bizim tespit ettiğimiz bu olumsuzlukları düzeltmek, sekteye uğradı.

Adalet Bakanlığı tarafından kısa bir süre önce teklif edilen YENİ YASA, tarafımızdan teklif edilen 12 değiştirge ile daha fonksiyonel bir duruma getirilmiş son oylama için meclise sunulmuştu. Son anda POEN milletvekili Rubin Zemon ve THP milletvekili Enes Ibrahim tarafından sunulan "topluluk tanım" değiştirgesi yasanın yaklaşık 10 gündür meclis oturumuna takılmasını sağladı.

Bu iki milletvekili "topluluk tanımının" Avrupa standartlarında olması ve ya avrupa konseyinin öngördüğü şekilde olması gerektiği yönündeydi. Avrupa standartlarına göre, topluluk tanımındaki iki ibarenin bizi rahatsız ettiğini açıklayarak şiddetle karşı çıktığımızı belirttik. Makedonyada yaşayan %20 nin altındaki halklar hiçbir zaman "BİR GRUP VATANDAŞ" olarak adlandırılamayacağı, bu halklar, anayasamıza göre "BİR MİLLETİN BÖLÜNMEZ PARÇASI" oldukları, fakat diğer milletlerden sadece ETNİK YAPI, DİL, DİN, KÜLTÜR yönüyle farklı olduklarını belirterek, bu tanımda değişiklik yapılmasına izin vermedik. Tanıma MAKEDONYADA YAŞAYAN fakat AZ SAYIDA OLAN BU MİLLETLERİN belirli bir milletin "BÖLÜNMEZ PARÇASI" olduğu ve bu halkların HAKLARI ANAYASA VE YASALARLA garanti altında olduğunu, bu halklar "ARZULARINA GÖRE HAKLARININ GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEMEDİKLERİNİ" ibaresini ekleyerek, sunulan bu son değiştirgeyi de düzenleyerek, yasanın bugün son haliyle meclisimizden geçmesini sağladık.

Bu durumda, geçen dönemde bu yasa işlevselliği ve üzerinde yapılması gereken değişiklikler ile ilgili büyük katkımız olmuştu, bugün ise Adalet Bakanlığı tarafından teklif edilen yasanın değiştirgelerle düzeltilmesinde 12 değiştirge ile katkımız olmuştur.

Bu doğrultuda yasayla ilgili çalışmalarımızın emeği hem geçmişte hem de günümüzde hedefine ulaşmıştır. Gururluyuz...