Ana Kademe

  Adı ve Soyadı / Başkan Şube
1. Şeval Nuredin Üsküp
2. Muheddin Kahveci Gostivar
3. Erdal Ahmed Vrapçişte
4. Recep Şakir Radoviş, Topolnica, Buçim, Alikoç, Kocali, Kalugeritsa, Pırnalı, Kılavuzlu
5. Eran Zuber Merkez Jupa
6. Mead Memed Kalkandelen
7. Caner Ismail Ohri
8. Bilent Isinov Vasilevo, Dobraşin, Gradaşor, Yeni Maale, Yüksek Maale
9. Fettah Fetta Asağı Banisa
10. Zulfikar Zeynula Yukarı Banisa
11. Bekim Nuredin Kırçova
12. Erdal Tefik Köprülü
13. Enver Nurceski Lisiçani
14. Abdulvahit Karamaleski Plasnitsa
15. Metin Huseyin Tearçe
16. Manastır
17. Admir Dayo Resne
18. Erhan Baki Studeniçan, Koliçan, Lyuboş
19. Nuri Mazlam Zdunye
20. Deniz Ali İştip
21. Emin Cumkar Struga
22. Orhan Barov Konçe
23. Debre
24. Sinan Mustafov Ustrumca, Bansko
25. Şaban Mustafov Valandova, Dedeli, Kalkova
26. Sead Sadikoski Debreşte
27. Erdal Idirizov Doyran, Göpçeli
28. Dorfuli
29. Pırnalı Karbintsi
30. Orhan Süleyman Kanatlar
31. Aydoğan Alımovski Budaklar
32. Fikret İbrahim Mavrova Rostuşa
33. Oktay Aluş Yakuposki Kumanovo
34. Ercan Kopov Demirkapı, Koreşnica