Merkez Denetim Kurulu

  Adı ve Soyadı Görevi Şube
1. Berat Mehmed
2. İlhan Aguşev
3. Sali Sali
4. Neim Süleyman
5. Kenan Şabedin